СПІС АДМІНІСТРАТЫЎНЫХ ПРАЦЭДУР

Праца і сацыяльная абарона

Назва
адміністрацыйнай працэдуры

Прызначэнне дапамогі па догляду дзіцяці ва ўзросце 3-х гадоў

Нумар адміністрацыйнай працэдуры па Пераліку

2.9.

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін
павінен звярнуцца

 • арганізацыя па месцы працы (службы), вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

Дакументы і (або) звесткі,
які прадстаўляюцца грамадзянінам для
ажыццяўленне адміністрацыйнай
працэдуры

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу
 • Пасведчанне аб нараджэнні дзіцяці (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанцаў у Рэспубліцы Беларусь, - пры наяўнасці такога пасведчання)
 • копіі рашэнняў суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць іх занятасць, - у выпадку неабходнасці вызначэння месца прызначэння дапамогі
 • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу ці іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і,- для няпоўных сем'яў
 • даведка аб выхадзе на працу, службу, вучобу да заканчэння водпуску па догляду дзіцяці ва ўзросце да 3-х гадоў і спынення выплаты дапамогі - пры афармленні водпуску па догляду дзіцяці да дасягнення ім узросту да 3 гадоў іншым членам сям'і
 • пасведчанне дзіцяці-інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
 • пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства – для сем'яў, ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб
 • пасведчанне пацярпелага ад катастрофы на Чарнобыльскай АЭС і іншых радыяцыйных аварый – для грамадзян, якія пастаянна (пераважна) жывуць на тэрыторыі радыеактыўнага забруджвання ў зоне наступнага адсялення і ў зоне з правам на адсяленне

Дакументы (або) звесткі, якія запытваюцца выканаўцам,
якія грамадзяне маюць права прадставіць самастойна

пералік не вызначаны

Памер платы, што спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення
адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і звестак ад іншых дзяржаўных органаў, іншых арганізацый –        1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага
дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па дзень дасягнення дзіцем узросту 3-х гадоў

Адказныя асобы:
Бухгалтар сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы ААТ «Нафтан»,
г.Наваполацк, прамзона, ААТ "Нафтан", каб. № 115, тэл. 59-84-86.
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.30 - 13.00; 13.45 - 17.00)

па кіраванні сацыяльнымі аб'ектамі -Начальнік сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы кіравання сацыяльнымі аб'ектамі ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, вул.Я.Купалы, д.4, каб. № 15, тэл. 53-05-62;
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.00-13.00; 13.45-16.15)

На час адсутнасці:
Бухгалтар сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы, прызначаны выконваць абавязкі адсутнага ва ўсталяваным парадку ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, прамзона, ААТ "Нафтан", каб. № 115, тэл. 59-45-91, 59-45-90, 59-82-11, 59-47-29, 59-42-05,
59-84-86, 59-45-92.
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.30 - 13.00; 13.45 - 17.00)

па кіраванні сацыяльнымі аб'ектамі – Бухгалтар сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы кіравання сацыяльнымі аб'ектамі ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, вул.Я.Купалы, д.4, каб. № 13, тэл. 53-29-63
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.00-13.00; 13.45-16.15)