СПІС АДМІНІСТРАТЫЎНЫХ ПРАЦЭДУР

Праца і сацыяльная абарона

Назва
адміністрацыйнай працэдуры

Прызначэнне дапамогі на дзяцей старэйшых за 3 гады

Нумар адміністрацыйнай працэдуры па Пераліку

2.12.

Дзяржаўны орган (іншая арганізацыя), у які грамадзянін
павінен звярнуцца

 • арганізацыя па месцы працы, службы, вучобы, орган па працы, занятасці і сацыяльнай абароне

Дакументы і (або) звесткі,
які прадстаўляюцца грамадзянінам для
ажыццяўленне адміністрацыйнай
працэдуры

 • заява
 • пашпарт або іншы дакумент, які пацвярджае асобу
 • Пасведчанні аб нараджэнні непаўналетніх дзяцей (прадстаўляюцца на ўсіх дзяцей) (для замежных грамадзян і асоб без грамадзянства, якім прадастаўлены статус бежанца ў Рэспубліцы Беларусь - пры наяўнасці такіх сведчанняў
 • копія рашэння суда аб скасаванні шлюбу або пасведчанне аб скасаванні шлюбу або іншы дакумент, які пацвярджае катэгорыю няпоўнай сям'і, для няпоўных сем'яў
 • ¦копіі рашэнняў суда аб усынаўленні – для сем'яў, якія ўсынавілі дзяцей
 • даведка аб тым, што грамадзянін з'яўляецца навучэнцам (на дзяцей старэйшых за 14 гадоў прадстаўляецца на дату вызначэння права на дапамогу і на пачатак навучальнага года)
 • звесткі аб атрыманых даходах (іх адсутнасці) кожнага члена сям'і за год, які папярэднічае году звароту
 • пасведчанне дзіцяці-інваліда або заключэнне медыка-рэабілітацыйнай экспертнай камісіі - для сем'яў, якія выхоўваюць дзіця-інваліда ва ўзросце да 18 гадоў
 • Даведка аб утрыманні аліментаў і іх памеры
 • Даведка аб прызыве на тэрміновую ваенную службу - для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу

Пасведчанне інваліда - для аднаго з бацькоў у няпоўнай сям'і, якому ўстаноўлена інваліднасць I або II групы

 • выпіскі (копіі) з працоўных кніжак бацькоў (усынавіцеляў, апекуноў) або іншых дакументаў, якія пацвярджаюць іх занятасць
 • Пасведчанне аб заключэнні шлюбу, копія рашэння суда аб устанаўленні бацькоўства,- для сем'яў ваеннаслужачых, якія праходзяць тэрміновую ваенную службу, іншых ваеннаабавязаных асоб

Дакументы (або) звесткі, якія запытваюцца выканаўцам,
якія грамадзяне маюць права прадставіць самастойна

пералік не вызначаны

Памер платы, што спаганяецца пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

бясплатна

Максімальны тэрмін ажыццяўлення
адміністрацыйнай працэдуры

10 дзён з дня падачы заявы, а ў выпадку запыту дакументаў і звестак ад іншых дзяржаўных органаў і арганізацый - 1 месяц

Тэрмін дзеяння даведкі, іншага
дакумента (рашэнні), якія выдаюцца (прымаюцца) пры ажыццяўленні адміністрацыйнай працэдуры

па 31 ліпеня або па 31 снежня каляндарнага года, у якім прызначаная дапамога, або па дзень дасягнення дзіцем 16 - 18 -гадовага ўзросту< /p>

Адказныя асобы:
Бухгалтар   сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы па замацаваным участку працы (цэх, вытворчасць) ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, прамзона, ААТ "Нафтан", каб. № 115, тэл. 59-45-91, 59-45-90, 59-82-11, 59-47-29, 59-42-05,
59-84-86, 59-45-92.
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.30 - 13.00; 13.45 - 17.00)

па кіраванні сацыяльнымі аб'ектамі -Начальнік сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы кіравання сацыяльнымі аб'ектамі ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, вул.Я.Купалы, д.4, каб. № 15, тэл. 53-05-62
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.00-13.00; 13.45-16.15)

На час адсутнасці:
Бухгалтар сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы, прызначаны выконваць абавязкі адсутнага ва ўсталяваным парадку ААТ «Нафтан»
г.Наваполацк, прамзона, ААТ "Нафтан" каб. № 115, тэл. 59-45-91, 59-45-90, 59-82-11, 59-47-29, 59-42-05, 59-84-86, 59-45-92.
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.30 - 13.00; 13.45 - 17.00)

па кіраванні сацыяльнымі аб'ектамі – Бухгалтар сектара ўліку разлікаў з персаналам па аплаце працы кіравання сацыяльнымі аб'ектамі ААТ «Нафтан», 
г.Наваполацк, вул.Я.Купалы, д.4, каб. № 13, тэл. 53-29-63
Прыём грамадзян: панядзелак - пятніца (8.00-13.00; 13.45-16.15)